WARSZTAT
Mental Health – wsparcie psychiczne dla pracowników
Certyfikowane warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów przedstawiające konkretne metody i techniki skuteczne w pracy z wyczerpaniem emocjonalnym, przewlekłym stresem, wypaleniem zawodowym i odczuwanym napięciem związanym z przeciążeniem obowiązkami.
  • W jaki sposób pandemia i związana z nią praca zdalna i hybrydowa, a także potrzeba przeorganizowania swojego dotychczasowego dnia i zmiana nawyków wpłynęły na coraz częściej pojawiające się wyczerpania emocjonalne oraz wypalenie zawodowe wśród pracowników? – analiza studiów przypadków wraz z konkretnymi rozwiązaniami terapeutycznymi,
  • Jak podczas pierwszego kontaktu z klientem odbudować jego zaangażowanie i poczucie sprawstwa oraz trafnie zidentyfikować, że zmaga się on z przeciążeniem psychicznym i fizycznym wywołanym natłokiem spraw i nadmiarem obowiązków? – przyczyny wyczerpania emocjonalnego i wypalenia zawodowego wśród pracowników różnych szczebli,
  • Przy użyciu jakich metod i technik z obszaru Mindfulness oraz terapii Gestalt pracować z długotrwałym stresem, permanentnym zmęczeniem, brakiem zaangażowania, problemami z koncentracją uwagi oraz niskim poczuciem własnej wartości wywołanymi wypaleniem zawodowym? – strategie wykorzystania technik oddechowych, relaksacyjnych oraz przeniesienia i wizualizacji.
Ważne!
  • blisko 40 proc. Polaków ocenia, że od momentu wybuchu pandemii pogorszyło się ich zdrowie psychiczne,
  • z uczuciem zmęczenia i brakiem energii boryka się niemal 38 proc. Osób,
  • zaburzenia koncentracji i uwagi dotknęły niemal 19 proc. osób dorosłych
Powyższe dane pochodzą z wyników badania przeprowadzonego dla UCE Research i Syno Poland w lutym 2022 r. na reprezentatywnej grupie 1040 dorosłych osób, które pytano o występowanie konkretnych symptomów w ciągu dwóch tygodni poprzedzających ankietę.