WYKŁAD 4
Konsekwencje neuropsychologiczne związane z przechorowaniem COVID-19
Specjalista z obszaru neuropsychologii przedstawia jaki związek z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalnymi miało przechorowanie COVID-19. Wyjaśniamy zjawisko mgły mózgowej przez pryzmat konkretnych kryteriów diagnostycznych.
  • Dlaczego osoby, które przechorowały COVID-19 mogą się obecnie zmagać z tzw. mgłą mózgową, która objawia się problemami z koncentracją uwagi, zanikami pamięci, zaburzeniami mowy oraz negatywnymi stanami emocjonalnymi? – wiedza teoretyczna w praktyce
  • W jaki sposób zdiagnozować, że problemy psychiczne z jakimi zmaga się klient mają swoje podłoże w zaburzeniach neurologicznych lub somatycznych? – konkretne wskazówki diagnostyczne neuropsychologa
  • Przy użyciu jakich metod i technik terapeutycznych pracować z klientem nad poprawą koncentracji uwagi i pamięci oraz jak złagodzić negatywne stany emocjonalne i poczucie przytłoczenia nie wynikające z żadnej konkretnej przyczyny?