Baza wiedzy
Agresja i przemoc w szkole a zaburzenia psychiczne
Redakcja

Dzieci i młodzież każdego dnia mierzą się z trudnymi i stresującymi sytuacjami. Aby się z nimi uporać, konieczna jest właściwie rozwinięta odporność psychiczna. Jednak w przypadku zjawisk takich jak agresja i przemoc w szkole (a także cyberprzemoc) sytuacja staje się o wiele trudniejsza. Jeśli nie zostaną podjęte stosowne przeciwdziałania, u dziecka mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe. Szczególnej uwagi wymaga też sytuacja dzieci cierpiących na niezdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową. Spotykają się one z częstym niezrozumieniem zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i ze strony osób dorosłych.

Czytaj dalej
Ciężka depresja
Redakcja

Depresja może przybierać różne postaci, które nie są jednolite pod względem przyczyn oraz objawów klinicznych. Według klasyfikacji ICD – 10 oraz amerykańskiego DSM – 5 można wyróżnić m.in. depresję epizodyczną, która trwa krócej niż dwa lata i ma wyraźny początek, zaburzenia depresyjne nawracające, depresję endogenną uwarunkowaną biologicznie, depresję egzogenną wywołaną przez określone wydarzenie, dystymię, która trwa przynajmniej dwa lata, depresję poschizofreniczną czy depresję sezonową.

Czytaj dalej
W jaki sposób nowe technologie wpływają na rozwój seksualny dzieci?
Redakcja

Edukacja seksualna uchodzi za kontrowersyjne pojęcie, co wynika z niezrozumienia jej celów i założeń. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje ten dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej jako „naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Oznacza to, że edukacja seksualna nie dotyczy wyłącznie nauki o seksie i prokreacji, ale także całościowego rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, komunikacji, emocji, budowania i przeżywania relacji międzyludzkich oraz różnych form aktywności seksualnej człowieka. Marta Banout podkreśla, że rzetelna edukacja seksualna jest szczególnie ważna w dobie nieustannego postępu technologicznego i w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Jak zatem zatroszczyć się o prawidłowy rozwój seksualny dzieci i młodzieży? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie i inicjacji seksualnej?

Czytaj dalej
Nowe uzależnienia w dobie szybko rozwijających się technik komunikacyjnych
Redakcja

Nieustanny rozwój nowych mediów i wzrost znaczenia technologii teleinformacyjnych znacząco wpływają na sposób komunikacji międzyludzkiej i jakość bezpośrednich relacji. Jedną z licznych konsekwencji postępu technologicznego i upowszechnienia internetu jest zmiana stylu i tempa życia społeczeństw. Czynniki cywilizacyjne przyczyniają się do powstawania nowych uzależnień, zwanych uzależnieniami behawioralnymi lub czynnościowymi. Do grupy uzależnień związanych nie z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, lecz z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności zalicza się m.in. nałogowe uprawianie hazardu, zakupoholizm czy fonoholizm. Zaburzeniami behawioralnymi w ujęciu nieformalnym są również zachowania wykonywane kompulsywnie i niosące negatywne konsekwencje dla jednostki i jej otoczenia, takie jak niekontrolowane robienie zakupów lub przesadnie częste uprawianie intensywnych ćwiczeń fizycznych. Uzależnienie od diet, sportu, fitnessu i inne zaburzenia czynnościowe stanowią wyzwanie dla terapeutów, ekspertów z dziedziny psychologii wieku dziecięcego i szerokiego grona specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą – głównie za sprawą niedostatecznej wiedzy na temat ich istoty i przebiegu.

Czytaj dalej
Depresja u dzieci i młodzieży – jakie symptomy uznać za niepokojące i szkodliwe?
Redakcja

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Psycholodzy i psychoterapeuci alarmują, że około 20% populacji doświadcza w czasie swojego życia przynajmniej jednego epizodu depresji. Zazwyczaj zaburzenia depresyjne pojawiają się wskutek silnie stresujących zdarzeń życiowych. Psycholog Anna Cwojdzińska podkreśla, że strata i odrzucenie, czyli wydarzenia powiązane z funkcjonowaniem społecznym, są najsilniej oddziałującymi czynnikami ryzyka.

Czytaj dalej