Baza wiedzy
W jaki sposób nowe technologie wpływają na rozwój seksualny dzieci?
Redakcja

Edukacja seksualna uchodzi za kontrowersyjne pojęcie, co wynika z niezrozumienia jej celów i założeń. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje ten dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej jako „naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Oznacza to, że edukacja seksualna nie dotyczy wyłącznie nauki o seksie i prokreacji, ale także całościowego rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, komunikacji, emocji, budowania i przeżywania relacji międzyludzkich oraz różnych form aktywności seksualnej człowieka. Marta Banout podkreśla, że rzetelna edukacja seksualna jest szczególnie ważna w dobie nieustannego postępu technologicznego i w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Jak zatem zatroszczyć się o prawidłowy rozwój seksualny dzieci i młodzieży? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie i inicjacji seksualnej?

Czytaj dalej
Nowe uzależnienia w dobie szybko rozwijających się technik komunikacyjnych
Redakcja

Nieustanny rozwój nowych mediów i wzrost znaczenia technologii teleinformacyjnych znacząco wpływają na sposób komunikacji międzyludzkiej i jakość bezpośrednich relacji. Jedną z licznych konsekwencji postępu technologicznego i upowszechnienia internetu jest zmiana stylu i tempa życia społeczeństw. Czynniki cywilizacyjne przyczyniają się do powstawania nowych uzależnień, zwanych uzależnieniami behawioralnymi lub czynnościowymi. Do grupy uzależnień związanych nie z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, lecz z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności zalicza się m.in. nałogowe uprawianie hazardu, zakupoholizm czy fonoholizm. Zaburzeniami behawioralnymi w ujęciu nieformalnym są również zachowania wykonywane kompulsywnie i niosące negatywne konsekwencje dla jednostki i jej otoczenia, takie jak niekontrolowane robienie zakupów lub przesadnie częste uprawianie intensywnych ćwiczeń fizycznych. Uzależnienie od diet, sportu, fitnessu i inne zaburzenia czynnościowe stanowią wyzwanie dla terapeutów, ekspertów z dziedziny psychologii wieku dziecięcego i szerokiego grona specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą – głównie za sprawą niedostatecznej wiedzy na temat ich istoty i przebiegu.

Czytaj dalej
Depresja u dzieci i młodzieży – jakie symptomy uznać za niepokojące i szkodliwe?
Redakcja

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Psycholodzy i psychoterapeuci alarmują, że około 20% populacji doświadcza w czasie swojego życia przynajmniej jednego epizodu depresji. Zazwyczaj zaburzenia depresyjne pojawiają się wskutek silnie stresujących zdarzeń życiowych. Psycholog Anna Cwojdzińska podkreśla, że strata i odrzucenie, czyli wydarzenia powiązane z funkcjonowaniem społecznym, są najsilniej oddziałującymi czynnikami ryzyka.

Czytaj dalej