dr Agnieszka Mościcka-Teske
Psycholożka, terapeutka, interwentka kryzysowa, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.
Zajmuje się problematyką stresu i sposobów radzenia sobie z nim. Jest autorką programów prewencji zagrożeń psychospołecznych i autorką publikacji naukowych na temat stresu zawodowego i mobbingu.