SPECJALNY PANEL DYSKUSYJNY
Klient XXI w. w gabinecie specjalisty – aktualne wyzwania w pracy psychologa i psychoterapeuty
Zapraszamy na wyjątkową dyskusję, która przerodzi się w pełen inspiracji i praktycznej wiedzy panel dyskusyjny dotyczący aktualnych wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych, przed którymi stoją obecnie psychologowie i psychoterapeuci. Poruszymy również kwestię najczęściej pojawiających się zaburzeń i problemów psychicznych.
  • Przed jakimi trudnościami i wyzwaniami w obszarze diagnozy i terapii stoją obecnie psychologowie i psychoterapeuci? – terapia online, współwystępowanie zaburzeń, dobór odpowiednich metod i technik oraz objawy maskowane
  • Jaki wpływ na pojawienie się zaburzeń lękowych, depresji, przewlekłego stresu i zaburzeń psychosomatycznych ma nowy dyskurs społeczny? – przyczyny i objawy najczęściej występujących zaburzeń psychicznych
  • Z jakimi skutkami pandemii i coraz większą ilością klientów z różnego rodzaju problemami i zaburzeniami psychicznymi mają do czynienia obecnie psychologowie i psychoterapeuci? – czy możemy mówić o wypaleniu specjalistów – praktyków?