WARSZTAT
Nowe metody i techniki w terapii zaburzeń lękowych
Certyfikowane warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów, skoncentrowane na terapii zaburzeń lękowych w oparciu o analizę studiów przypadków. Przedstawiamy jak w oparciu o dialog motywacyjny pracować z zaburzeniami lękowymi. Dajemy możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy gabinetowej z innymi specjalistami.
27.05.2022
  • Pierwszy kontakt z klientem cierpiącym na zaburzenia lękowe – rozpoznanie podłoża zaburzenia, przyczyn jego występowania i charakterystycznych objawów mających swoje odzwierciedlenie w życiu codziennym w oparciu o studium przypadku
  • Na jakim etapie procesu terapeutycznego wykorzystać dialog motywacyjny w terapii zaburzeń lękowych, aby przyniósł on najlepsze efekty? – strategie postępowania oraz analiza studiów przypadków w celu odpowiednego zastosowania metody
  • Jakie kroki terapeutyczne podjąć w sytuacji współwystępowania zaburzeń lękowych z innymi zaburzeniami psychicznymi, np. depresją, zaburzeniami snu czy problemami natury seksualnej? – diagnoza różnicowa ze wskazaniem konkretnych narzędzi i objawów maskowanych