Program
Panel 1
Oblicza depresji – kiedy i jak prowadzić terapię w zależności od indywidualnych cech klienta i jego środowiska
 • Ewolucyjny i adaptacyjny wymiar depresji
  • Dystymia i depresja jako przejaw wrażliwości i skłonności refleksyjnych człowieka.
  • Podatność na zachorowanie – czynniki ryzyka oraz proces diagnozy klinicznej depresji z uwzględnieniem pułapek diagnostycznych. Jakie znaczenie w kontekście prewencji depresji ma umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem?
 • Epizod depresyjny w ujęciu psychoterapii klinicznej – najważniejsze elementy i momenty kluczowe w pracy terapeutycznej na podstawie opisów dwóch przypadków
  • Epizod depresji ciężkiej u osób z zaburzeniami w obszarze relacji przywiązania we wczesnym dzieciństwie.
  • Rana narcystyczna i kryzys ponownego zbliżenia czyli depresja u pacjenta z narcystycznym zaburzeniem osobowości.
 • Farmakologiczne, niefarmakologiczne i psychologiczne podejście w leczeniu depresji

dr Dariusz P. Skowroński

Agnieszka Wilczyńska

Mirosława Jawor

Panel 2
Depresja w systemie społecznym i rodzinnym
 • Depresja maskowana u klienta małoletniego
  • Wskazówki diagnostyczne i terapeutyczne do pracy z klientem małoletnim i rodziną.
  • Jak wystąpienie epizodu depresyjnego u dziecka wpływa na relacje wewnątrz rodziny?
 • Wykluczenie i samotność – jaki jest ich związek z występowaniem zaburzeń depresyjnych 
  • Formy agresji i cyberprzemocy w środowiskach rówieśniczych. 
   Jak budować prężność i odporność psychiczną u małoletnich oraz wzmacniać umiejętności społeczne w dobie Internetu i mowy nienawiści?
  • Zagrożenie suicydalne jako sygnał problemów w obszarze relacji rówieśniczych.
 • Diagnoza depresji u dziecka a specyfika okresu dojrzewania.  Współwystępowanie depresji i zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) -  czy mają to samo podłoże epigenetyczne? 

Agnieszka Wilczyńska


Marta
Szydłowska-Pierzak

Panel 3
Zapobieganie depresji w ujęciu praktycznym 
 • Nowe technologie w świecie terapii. Wykorzystanie interaktywnych stron internetowych i aplikacji w leczeniu zaburzeń depresyjnych.
 • Nowoczesne metody leczenia depresji - nieinwazyjna stymulacja mózgu - rTMS, tCS.

dr n. med. Marlena Sokół-Szawłowska