Program
Panel 1
Nowe uzależnienia, czyli rzeczywistość szybkiego i niekontrolowanego dostępu do nowych aktywności
  • Instagram a ciało w procesie dojrzewania dziewcząt – jak impulsywny konsumpcjonizm i moda na hiperseksualność wpływa na kształtowania samooceny, czyli na co należy zwrócić uwagę w procesie terapii, aby budować zdrową świadomość własnego ciała
  • Terapia zaburzeń odżywiania u nastolatków jako przykład pracy z nowymi uzależnieniami, które nie mają jednoznacznej oceny społecznej, takimi jak np. uzależnienie od diet, sportu czy fitnessu
  • Formy agresji i cyberprzemocy w środowiskach rówieśniczych – jak kształtować elastyczność i odporność psychiczną oraz umiejętności społeczne w dobie fonoholizmu
  • Wpływ nowych technologii na emocjonalność małych dzieci – dlaczego warto zwrócić uwagę na kontakt z nowymi technologiami w domu rodzinnym dziecka w przypadku zaobserwowania stanów lękowych czy nadpobudliwości
Panel 2
Depresja kliniczna w ujęciu pułapek diagnostycznych i momentów kluczowych terapii
  • Zaburzenia nastroju u dzieci z perspektywy teorii przywiązania – terapia schematu jako nowe spojrzenie na pracę z dzieckiem
  • Diagnoza depresji u dziecka w kontekście specyfiki okresu dojrzewania czy innych dysfunkcji, jak ADHD lub zaburzenia odżywiania
  • Program MBCT i inne narzędzia z obszaru podejścia mindfulness jako wsparcie w terapii depresji dzieci – w jaki sposób nowoczesne metody mogą być skuteczne w budowaniu komunikacji terapeutycznej
Panel 3
Problematyczne zachowania seksualne, czyli jakie symptomy uznać za niepokojące i szkodliwe
  • Norma i normalność w rozwoju seksualnym dzieci i młodzieży – kiedy można mówić o zachowaniach ryzykownych, jak interweniować i na czym opierać diagnozę
  • Edukacja seksualna a seksualizacja – jak rozmawiać z dziećmi o seksie na różnych etapach rozwoju – rola rodziców w komunikacji w procesie terapeutycznym
  • Wpływ technologii na rozwój seksualny dzieci