PROGRAM KONGRESU
SPECJALNY PANEL DYSKUSYJNY
Klient XXI w. w gabinecie specjalisty – aktualne wyzwania w pracy psychologa i psychoterapeuty
Debata z udziałem cenionych w świecie psychologii ekspertów

Zapraszamy na wyjątkową dyskusję, która przerodzi się w pełen inspiracji i praktycznej wiedzy panel dyskusyjny dotyczący aktualnych wyzwań diagnostycznych i terapeutycznych, przed którymi stoją obecnie psychologowie i psychoterapeuci. Poruszymy również kwestię najczęściej pojawiających się zaburzeń i problemów psychicznych.

Przerwa
 • konkurs, w którym do wygrania będzie roczna prenumerata superpremium Psychologii w Praktyce
 • zestaw relaksacyjnych kolorowanek oraz wyciszających herbatek

Zaburzenia i problemy psychiczne wymagające indywidualnego podejścia

WYKŁAD 1
Przegląd metod i technik skutecznych w terapii zaburzeń snu
Wskazujemy, w jakim kontekście możemy mówić o koronasomni i jakie mechanizmy stoją za jej pojawieniem się. Prezentujemy kryteria diagnostyczne zaburzeń snu oraz innowacyjną, niefarmakologiczną metodę leczenia bezsenności.
Przerwa
 • medytacja samowspółczucia
 • poczęstunek w postaci herbaty, kawy i ciasta
WYKŁAD 2
Zdrowie, seksualność i relacje Polaków w dobie Covid
Przedstawiamy wyniki badań naukowych, które jednoznacznie mówią o wpływie pandemii na problemy seksualne i trudności w relacjach. Podpowiadamy również jak wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce terapeutycznej.
Przerwa
 • medytacja przepływ współczucia
 • poczęstunek w postaci herbaty, kawy i ciasta
WYKŁAD 3
Terapia zaburzeń lękowych w kontekście nowych uwarunkować psychospołecznych
Analizujemy konkretne mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości oraz zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym rodzin – rodziców, opiekunów, dzieci. Przedstawiamy skuteczne metody i techniki w terapii rodzinnej.
Przerwa
 • medytacja bezpieczne miejsce
 • poczęstunek w postaci herbaty, kawy i ciasta
WYKŁAD 4
Konsekwencje neuropsychologiczne związane z przechorowaniem COVID-19 
Specjalista z obszaru neuropsychologii przedstawia jaki związek z zaburzeniami poznawczymi i emocjonalnymi miało przechorowanie COVID-19. Wyjaśniamy zjawisko mgły mózgowej przez pryzmat konkretnych kryteriów diagnostycznych.
Przerwa
 • medytacja budowanie obrazu własnego współczującego JA
 • poczęstunek w postaci herbaty, kawy i ciasta
WYKŁAD 5
Emotion-Focused-Therapy(EFT)* - jako transdiagnostyczny model psychoterapii
Przedstawiamy konkretne techniki wykorzystywane w Terapii Skoncentrowanej na Emocjach w odniesieniu do pracy z regulacją negatywnych stanów emocjonalnych, wyczerpaniem emocjonalnym czy długotrwałym stresem.
Przerwa
 • medytacja kochającej życzliwości
 • poczęstunek w postaci herbaty, kawy i ciasta

WARSZTATY

Warsztat
Nowe metody i techniki w terapii zaburzeń lękowych
Certyfikowane warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów, skoncentrowane na terapii zaburzeń lękowych w oparciu o analizę studiów przypadków. Przedstawiamy jak w oparciu o dialog motywacyjny pracować z zaburzeniami lękowymi. Dajemy możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z pracy gabinetowej z innymi specjalistami.
Warsztat
Mental Health – wsparcie psychiczne dla pracowników
Certyfikowane warsztaty dla psychologów i psychoterapeutów przedstawiające konkretne metody i techniki skuteczne w pracy z wyczerpaniem emocjonalnym, przewlekłym stresem, wypaleniem zawodowym i odczuwanym napięciem związanym z przeciążeniem obowiązkami.
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel: 61 66 55 800 
 bok@forum-media.pl