Prelegenci
Ewa Dobiała
lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant SN PTP, specjalista terapii środowiskowej, trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej

Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szkolenia w Pomorskim Instytucie Neurolingwistyki oraz czteroletnie szkolenie z zakresu Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Kieruje Oddziałem Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Jest w zespole nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii oraz w zespole diagnostycznym i terapeutycznym Fundacji Prodeste zajmującej się osobami ze spektrum autyzmu.

Członek Zarządu World Association for Positive Psychotherapy, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Psychoterapii oraz Psychiatrii Środowiskowej. Organizator i współorganizator wielu konferencji o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w obszarze psychiatrii transkulturowej, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu. W pracy z pacjentem integruje doświadczenie kliniczne psychiatry z pracą psychoterapeutyczną, łącząc hipnoterapię ericksonowską z psychoterapię pozytywną, podejściem strategicznym i systemowym.

Anna Jarosz
psycholog i oligofrenopedagog

Jest autorką książek z zakresu kompetencji społecznych oraz myślenia przyczynowo - skutkowego. Od wielu lat pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, prowadzi także warsztaty kształtujące umiejętności społeczne. 

Drugim obszarem jej zainteresowań jest sztuczna inteligencja oraz nowe technologie, w ramach których pomaga tworzyć narzędzia wspomagające terapię.

Martyna Cembrzyńska
psycholog, oligofrenopedagog, specjalista terapii psychopedagogicznej dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: logopedia i oligofrenopedagogika. 

Specjalizuje się w diagnozie oraz terapii psychologicznej i pedagogicznej dzieci i młodzieży. Szczególnie interesuje się zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami zachowania i emocji. W codziennej praktyce prowadzi terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia relaksacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe sensoryczno-plastyczno-ruchowe, treningi koncentracji uwagi, zajęcia rozwijające sferę emocjonalną.
Wspiera rodziców w codziennych trudnościach wychowawczych poprzez prowadzenie konsultacji, psychoedukację, warsztaty. W pracy terapeutycznej wykorzystuje wiele różnorodnych technik i metod dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjentów. 

Jest koordynatorem działań terapeutycznych w Zespole Przedszkoli Miejskich z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Gliwicach. Na co dzień pracuje również w Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Gliwicach, gdzie prowadzi prywatną praktykę terapeutyczno – diagnostyczną. Współpracuje z firmą KOMLOGO konsultując i tworząc programy terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.

KOLEJNYCH PRELEGENTÓW UJAWNIMY WKRÓTCE