WYKŁAD 2
Zdrowie, seksualność i relacje Polaków w dobie Covid 
Przedstawiamy wyniki badań naukowych, które jednoznacznie mówią o wpływie pandemii na problemy seksualne i trudności w relacjach. Podpowiadamy również jak wiedzę teoretyczną wykorzystać w praktyce terapeutycznej.
  • Czy pandemia miała wpływ na pojawienie się problemów w sferze seksualnej Polaków, coraz większą liczbę rozwodów oraz trudności w relacjach? – specyfika podłoża powstawania problemów i zaburzeń seksualnych w oparciu o nowe badania naukowe
  • Jak zmienia się społeczne rozumienie norm seksualnych i w jaki sposób wiedzę tę przełożyć na praktykę psychologiczną skoncentrowaną na wsparciu seksualności osoby dorosłej i pary?
  • Jak skutecznie integrować ze sobą różne metody i techniki terapeutyczne odpowiadające na potrzeby współczesnego świata, aby zmaksymalizować efekt terapii psychoseksualnej?