WYKŁAD 3
Terapia zaburzeń lękowych w kontekście nowych uwarunkować psychospołecznych
Analizujemy konkretne mechanizmy powstawania zaburzeń lękowych z uwzględnieniem zmieniającej się rzeczywistości oraz zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym rodzin – rodziców, opiekunów, dzieci. Przedstawiamy skuteczne metody i techniki w terapii rodzinnej.
  • Jak współczesny styl życia, wzrost napięcia, długotrwały stres, nadmiar wykonywanych obowiązków, praca i nauka online oraz niepewność i strach związany ze zmieniającą się rzeczywistością wpływają na specyfikę powstawania zaburzeń lękowych oddziałujących na funkcjonowanie całej rodziny?
  • W jaki sposób określić cele i kroki w leczeniu zaburzeń lękowych oraz jak ułożyć współpracę z rodziną, by zmaksymalizować efekty terapii? Charakter udzielanej pomocy, częstotliwość spotkań oraz metody pracy z rodziną okiem specjalisty-praktyka.
  • Terapia systemowa w leczeniu zaburzeń lękowych – omówienie na konkretnym studium przypadku. W jaki sposób wprowadzić elementy terapii systemowej do terapii lęku, by zmaksymalizować efekty pracy terapeutycznej i zredukować stopień odczuwania negatywnych emocji i stresu przez klientów?