WYKŁAD 5
Emotion-Focused-Therapy(EFT)*- jako transdiagnostyczny model psychoterapii
Podczas wykładu poruszymy potrzebę tworzenia i badania transdiagnostycznych modeli psychoterapii, które swoją zasadność znajdują w szeregu przyczyn: wspólnej etiologii, mechanizmach podtrzymywania oraz współwystępowaniu. Szczególnie skupimy się na transdiagnostycznym modelu EFT(EFT-T**), które w swoich założeniach wspiera osoby zmagające się z depresją, lękiem oraz powiązanymi zaburzeniami jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia powiązane z traumą.

EFT-T jest modułowe, czyli skupia się na specyficznych grupach objawów oraz ich wspólnych przyczynach, czyli leżącej u podłoża objawów właściwej dla danej osoby wrażliwości emocjonalnej.

Model EFT-T sugeruje, że rdzenna wrażliwość jest powiązana ze specyficznymi, utrwalonymi, bolesnym uczuciami takimi jak charakterystyczne układy: smutku/samotności, nie adaptacyjnego wstydu oraz emocji bazujących na strachu, które kształtowane są indywidualnie na przestrzeni osobistej historii danej osoby

Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się:

  • Jak w ramach EFT-T pracuje się z problematycznymi objawami(depresja czy lęk)
  • W jaki sposób skupić się na transformacji Rdzennego Bólu Emocjonalnego, poprzez aktywację i uzyskiwanie dostępu do adaptacyjnych reakcji emocjonalnych klienta, takich jak współczucie czy adaptacyjna, ochronna złość, dzięki czemu osoba w psychoterapii będzie mogła zaspokoić swoje wcześniej niezaspokojone, istotne psychologiczne potrzeby.