dr hab. n. med. Anna Mosiołek
Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta.
Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeutka. Adiunkt dydaktyczno-naukowy Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przewodnicząca Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych w czasopismach recenzowanych z zakresu psychiatrii, psychometrii oraz uzależnień. Redaktor naukowy 5 monografii z zakresu psychiatrii i uzależnień. m.in. Komunikacja lekarz-pacjent-rodzina, Poporodowe zaburzenia psychiczne, Uzależnienia w ujęciu interdyscyplinarnym, Kompendium z psychiatrii. Autorka 54 rozdziałów w monografiach naukowych.