W jaki sposób nowe technologie wpływają na rozwój seksualny dzieci?

Edukacja seksualna uchodzi za kontrowersyjne pojęcie, co wynika z niezrozumienia jej celów i założeń. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje ten dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej jako „naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Oznacza to, że edukacja seksualna nie dotyczy wyłącznie nauki o seksie i prokreacji, ale także całościowego rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, komunikacji, emocji, budowania i przeżywania relacji międzyludzkich oraz różnych form aktywności seksualnej człowieka. Marta Banout podkreśla, że rzetelna edukacja seksualna jest szczególnie ważna w dobie nieustannego postępu technologicznego i w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Jak zatem zatroszczyć się o prawidłowy rozwój seksualny dzieci i młodzieży? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie i inicjacji seksualnej?

Edukacja seksualna a seksualizacja – dlaczego tak istotne jest rozgraniczenie tych pojęć i jak wpływa to na prawidłowy rozwój seksualny dzieci?

W przekazie medialnym edukacja seksualna często błędnie utożsamiana jest z szeroko rozumianą seksualizacją podopiecznych. Nie należy łączyć ze sobą tych pojęć. Zajęcia z edukacji seksualnej są formą opieki zdrowotnej wobec dzieci i młodzieży, zaś seksualizacja to sposób postrzegania ludzi wyłącznie przez wąski, seksualny aspekt atrakcyjności fizycznej. Nie ma jednej, ogólnie przyjętej definicji seksualizacji. Specjaliści z Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego wyjaśniają, że ma ona miejsce wtedy, gdy dochodzi do uprzedmiotowienia jednostki pod względem seksualnym oraz w sytuacji, kiedy seksualność jest narzucona osobie w niewłaściwy sposób. Seksualizacja dzieci i młodzieży narusza normy, zasady, potrzeby i zachowania należące do świata osób dorosłych,  a także niesie ze sobą ryzyko negatywnych konsekwencji. Brak należytej edukacji seksualnej, błędne wyobrażenia o współżyciu zbudowane przez filmy o charakterze pornograficznym i nadmierna koncentracja na atrakcyjności fizycznej mogą stanowić poważny problem zarówno podczas inicjacji seksualnej, jak i w późniejszym życiu. Rolą pedagogów, psychologów i psychoterapeutów jest zwiększanie świadomości rodziców i opiekunów na temat seksualizacji i jej negatywnego wpływu na rozwój seksualny dzieci i młodzieży. Jak rozmawiać z dziećmi o seksie i od czego zacząć dyskusję z nastolatkiem na temat inicjacji seksualnej?

Na jakim etapie rozwoju i jak rozmawiać z dziećmi o seksie?

Poziom znajomości zagadnień z zakresu biologii i anatomii jest u uczniów zróżnicowany. Rodzice i pedagodzy często zastanawiają się, jak rozmawiać z dziećmi o seksie, nie znając stanu i zakresu ich wiedzy. Marta Banout podkreśla, iż to, że jakieś pojęcie wydaje się zarezerwowane wyłącznie dla osób dorosłych, nie oznacza, że podopieczni nigdy wcześniej o nim nie słyszeli. Troszcząc się o harmonijny rozwój seksualny dzieci należy wprost formułować pytania dotyczące sfery seksualności, dostosowując przekaz do wieku rozmówcy i szanując jego światopogląd. Jedną z najważniejszych zasad rzetelnej edukacji jest przekazywanie informacji zgodnie z obowiązującym stanem nauki i powoływanie się na badania powszechnie uznane przez środowisko naukowe. Istotnym założeniem edukacji seksualnej jest wyprzedzanie tego, co będzie się działo w życiu podopiecznego o jedną fazę rozwojową. Wówczas nastolatek zostanie przygotowany na zmiany zachodzące w okresie dojrzewania.

Jak rozmawiać z dziećmi o seksie na różnych etapach rozwoju?

Jak technologia wpływa na rozwój seksualny dzieci? Jakie zachowania seksualne należy uznać za niepokojące i szkodliwe? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie na różnych etapach rozwoju? Dowiedzą się tego Państwo uczestnicząc w ogólnopolskim Kongresie Psychologów i Psychoterapeutów, który odbędzie się 26 czerwca 2019 roku w Warszawie. Tematem przewodnim wydarzenia jest psychologia wieku dziecięcego i okresu dojrzewania w perspektywie cywilizacji nowych technologii. Prelegenci podejmą temat edukacji seksualnej i roli rodziców w komunikacji w procesie terapeutycznym. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, jakie czynniki zaburzają prawidłowy rozwój seksualny dzieci w dobie seksualizacji i jak rozmawiać z dziećmi o seksie, aby nie czerpały wiedzy z nierzetelnych źródeł.