Baza wiedzy
Agresja i przemoc w szkole a zaburzenia psychiczne
Redakcja

Dzieci i młodzież każdego dnia mierzą się z trudnymi i stresującymi sytuacjami. Aby się z nimi uporać, konieczna jest właściwie rozwinięta odporność psychiczna. Jednak w przypadku zjawisk takich jak agresja i przemoc w szkole (a także cyberprzemoc) sytuacja staje się o wiele trudniejsza. Jeśli nie zostaną podjęte stosowne przeciwdziałania, u dziecka mogą pojawić się różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, takie jak depresja czy stany lękowe. Szczególnej uwagi wymaga też sytuacja dzieci cierpiących na niezdiagnozowaną nadpobudliwość psychoruchową. Spotykają się one z częstym niezrozumieniem zarówno w relacjach rówieśniczych, jak i ze strony osób dorosłych.

Czytaj dalej
Dystymia a depresja
Redakcja

Podczas tegorocznego Kongresu Psychologów i Psychoterapeutów przybliżony zostanie temat dystymii, znanej także jako nerwica depresyjna. To choroba psychiczna o przewlekłym charakterze, która z roku na rok jest coraz częściej diagnozowana. Objawia się ona trwającymi przez długi czas spadkami nastroju. Ze względu na to, że jest to choroba przewlekła o dolegliwościach mających umiarkowane nasilenie, objawy dystymii bywają nierozpoznane przez długi czas, a osoba chora nie poszukuje, ani nie otrzymuje właściwej pomocy. Dystymia może mieć podłoże genetyczne lub biologiczne, w niektórych przypadkach wynika również z zaburzeń pracy układu hormonalnego. Zdarza się też, że dystymia jest efektem działania czynnika spustowego, takiego jak śmierć bliskiej osoby, rozstanie, problemy finansowe lub utrata pracy. Dystymią mogą zostać dotknięte również osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych psychoaktywnych substancji.

Czytaj dalej
Ciężka depresja
Redakcja

Depresja może przybierać różne postaci, które nie są jednolite pod względem przyczyn oraz objawów klinicznych. Według klasyfikacji ICD – 10 oraz amerykańskiego DSM – 5 można wyróżnić m.in. depresję epizodyczną, która trwa krócej niż dwa lata i ma wyraźny początek, zaburzenia depresyjne nawracające, depresję endogenną uwarunkowaną biologicznie, depresję egzogenną wywołaną przez określone wydarzenie, dystymię, która trwa przynajmniej dwa lata, depresję poschizofreniczną czy depresję sezonową.

Czytaj dalej
W jaki sposób nowe technologie wpływają na rozwój seksualny dzieci?
Redakcja

Edukacja seksualna uchodzi za kontrowersyjne pojęcie, co wynika z niezrozumienia jej celów i założeń. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje ten dział edukacji biologicznej i oświaty zdrowotnej jako „naukę o kognitywnych (poznawczych), emocjonalnych, społecznych, interaktywnych i fizycznych aspektach seksualności”. Oznacza to, że edukacja seksualna nie dotyczy wyłącznie nauki o seksie i prokreacji, ale także całościowego rozwoju człowieka, jego tożsamości płciowej, ról płciowych, komunikacji, emocji, budowania i przeżywania relacji międzyludzkich oraz różnych form aktywności seksualnej człowieka. Marta Banout podkreśla, że rzetelna edukacja seksualna jest szczególnie ważna w dobie nieustannego postępu technologicznego i w kontekście powszechnego dostępu do pornografii w internecie. Jak zatem zatroszczyć się o prawidłowy rozwój seksualny dzieci i młodzieży? Jak rozmawiać z dziećmi o seksie i inicjacji seksualnej?

Czytaj dalej
Nowe uzależnienia w dobie szybko rozwijających się technik komunikacyjnych
Redakcja

Nieustanny rozwój nowych mediów i wzrost znaczenia technologii teleinformacyjnych znacząco wpływają na sposób komunikacji międzyludzkiej i jakość bezpośrednich relacji. Jedną z licznych konsekwencji postępu technologicznego i upowszechnienia internetu jest zmiana stylu i tempa życia społeczeństw. Czynniki cywilizacyjne przyczyniają się do powstawania nowych uzależnień, zwanych uzależnieniami behawioralnymi lub czynnościowymi. Do grupy uzależnień związanych nie z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, lecz z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności zalicza się m.in. nałogowe uprawianie hazardu, zakupoholizm czy fonoholizm. Zaburzeniami behawioralnymi w ujęciu nieformalnym są również zachowania wykonywane kompulsywnie i niosące negatywne konsekwencje dla jednostki i jej otoczenia, takie jak niekontrolowane robienie zakupów lub przesadnie częste uprawianie intensywnych ćwiczeń fizycznych. Uzależnienie od diet, sportu, fitnessu i inne zaburzenia czynnościowe stanowią wyzwanie dla terapeutów, ekspertów z dziedziny psychologii wieku dziecięcego i szerokiego grona specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą – głównie za sprawą niedostatecznej wiedzy na temat ich istoty i przebiegu.

Czytaj dalej
Depresja u dzieci i młodzieży – jakie symptomy uznać za niepokojące i szkodliwe?
Redakcja

Depresja to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. Psycholodzy i psychoterapeuci alarmują, że około 20% populacji doświadcza w czasie swojego życia przynajmniej jednego epizodu depresji. Zazwyczaj zaburzenia depresyjne pojawiają się wskutek silnie stresujących zdarzeń życiowych. Psycholog Anna Cwojdzińska podkreśla, że strata i odrzucenie, czyli wydarzenia powiązane z funkcjonowaniem społecznym, są najsilniej oddziałującymi czynnikami ryzyka.

Czytaj dalej