WARSZTATY

 
 

dr n. hum.
Dariusz Skowroński

8.10.2022

Narcyzm, makiawelizm i psychopatia - jak je rozpoznać i w jaki sposób pracować z osobami o mrocznych rysach osobowości?

Warsztaty doskonalące dla psychologów i psychoterapeutów poprowadzi dr n. hum. Dariusz Skowroński.

Na przykładzie konkretnych studiów przypadków zobrazujemy, jak rozpoznać osobę z cechami osobowości mrocznej triady. Przedstawimy kryteria diagnostyczne, charakterystyczne objawy oraz wskażemy, jak uniknąć pułapek diagnostycznych w realiach pracy gabinetu.

W trakcie warsztatów omówimy i zobrazujemy na przykładach:

 • Jakie czynniki mogą wpływać na specyfikę wykształcenia się cech narcystycznych, makiawelistycznych i psychopatycznych? – mechanizmy powstawania niebezpiecznych i dysfunkcyjnych zachowań
 • Jakie są najczęstsze kontrowersje oraz pułapki diagnostyczne dotyczące cech osobowości mrocznej triady – jak pracować z osobą, która początkowo nie przejawia żadnych problemów i trudności w kontakcie z terapeutą, a z biegiem procesu terapeutycznego okazuje się, że posuwa się do manipulacji?
 • Jak zidentyfikować maski narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii oraz charakterystyczne dla danej kategorii osobowości sposoby funkcjonowania? – strategie rozpoznawania wybiegów stosowanych przez klientów podczas procesu terapeutycznego
 • Z jakimi trudnościami w sferze nawiązywania i podtrzymywania relacji, tworzenia związków oraz w kontaktach zawodowych mierzą się osoby z cechami mrocznej triady?
 • W jaki sposób poprzez wykorzystanie technik z Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz terapii skoncentrowanej na przeniesieniu pracować z osobami, które przejawiają typowe cechy psychopatii, narcyzmu czy makiawelizmu, takie jak: agresja, brak empatii, niedoświadczanie uczuć i emocji, obojętność?
Moduł 1

Czynniki mające wpływ na wykształcenie i rozwijanie się cech mrocznej triady

 • Jak nieprawidłowe wzorce rodzinne, zaburzenia w relacji rodzic-dziecko oraz dorastanie w warunkach społecznej patologii wpływają na kształtowanie się cech osobowości mrocznej triady w dorosłym życiu? – jakie mechanizmy warunkują określone kategorie osobowości?
 • Jak rozpoznawać mechanizmy obronne maskujące charakterystyczne objawy cech osobowości mrocznej triady oraz na co szczególnie zwrócić uwagę przed rozpoczęciem terapii? – praktyczne wskazówki oraz przełożenie wiedzy teoretycznej na realia pracy w gabinecie.
 • Długotrwałe odczuwanie lęku, poczucia bezsilności i bezradności, doznawanie przemocy oraz społeczna izolacja i autoizolacja jako prawdopodobne czynniki rozwinięcia się cech mrocznej triady – praktyczne wskazówki do prowadzenia terapii.
Moduł 2

Specyfika i niuanse diagnostyczne w rozpoznaniu makiawelizmu, narcyzmu i psychopatii

 • Kryteria diagnostyczne oraz rozpoznanie objawów i cech charakterystycznych narcyzmu, makiawelizmu i psychopatii – podobieństwa i różnice w oparciu o studium przypadku.
 • Dbająca o swój wygląd, uprzejma, dobroczynna, odnosząca sukcesy i pozytywna osoba w gabinecie terapeuty – jak nie popaść w pułapkę błędnych przekonań i pozostać uważnym na sygnały, które klient wysyła podczas pierwszego kontaktu?
 • Arogancki i kłamliwy styl funkcjonowania, instrumentalne traktowanie innych, brak odczuwania uczuć i emocji, manipulacje, egoizm, brak empatii, intensywny gniew, nieadekwatny do sytuacji, brak kontroli nad wybuchami gniewu – możliwe trudności diagnostyczne przedstawione w oparciu o studium przypadku.
Moduł 3

Praktyka w gabinecie terapeuty – skuteczne techniki i narzędzia w pracy z mroczną triadą

 • Jak pomóc klientowi w poznaniu jego głębszych stanów emocjonalnych oraz zrozumieniu i przepracowaniu traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa, które mają wpływ na pojawienie się cech makiawelizmu, psychopatii czy narcyzmu? Praca z wyobrażeniami oraz praca z trybami jako skuteczne metody zmiany schematów.
 • Terapia skoncentrowana na przeniesieniu – jak dzięki zastosowaniu tej metody poszerzyć świadomość klienta i zintegrować jego wszystkie aspekty świata wewnętrznego, aby spójnie mógł odbierać siebie i otaczający go świat?
 • Treningi umiejętności społecznych – jaką rolę w zmniejszaniu skutków cech mrocznej triady ma modelowanie nowych zachowań, umiejętność radzenia sobie z trudnymi emocjami i reagowanie adekwatne do sytuacji, budowanie poczucia własnej wartości oraz uczenie się zasad komunikacji?

KONTAKT
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń!

Telefon: 61 66 55 800
E-mail: bok@forum-media.pl